Tích phật

tượng phật Di Lặc

Hình tượng phật Di Lặc

Phật Di Lặc là vị phật của tương lai chưa xuất hiện nhưng đã được nhiều chùa chiền đặt tượng thờ, vậy ý nghĩa của việc này thư thế nào ?

Đăng lúc: 15-02-2016 10:23:12 AM | Đã xem: 6405 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Tích phật
Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Trụ Long Quá Hải tại Hải Dương

Hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Trụ Long Quá Hải

Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Trụ Long Quá Hải hay Quán Âm Cưỡi Rồng theo cách gọi dân gian mô tả quán âm đứng trên biển khổ chúng sinh, cứu độ cho chúng sinh

Đăng lúc: 29-01-2016 07:21:45 PM | Đã xem: 7938 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

Bồ Tát Kim Cang Tát Đỏa là một vị bồ tát trong truyền thống Phật giáo Đại thừa, Mật chú thừa và Kim cang thừa. Bồ Tát Kim Cang Tát Đỏa tượng trưng cho sự thanh tịnh trong Phật giáo Tây Tạng.

Đăng lúc: 15-09-2015 04:43:12 AM | Đã xem: 6567 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
18 tầng địa ngục - nơi trừng trị kẻ gây nghiệp chướng

18 tầng địa ngục - nơi trừng trị kẻ gây nghiệp chướng

Nhân quả là triết lý cơ bản của Phật giáo. Cõi Niết Bàn dành cho những linh hồn ăn ở hiền lành, luôn từ bi, cứu giúp kẻ khó. Còn 18 tầng địa ngục dành cho những linh hồn tội lỗi, ăn ở thất đức, gây nhiều nghiệp chướng

Đăng lúc: 11-08-2015 11:25:40 AM | Đã xem: 9114 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
Cặp tượng Già Lam Hộ Pháp

Già Lam Hộ Pháp

Hộ Pháp Già Lam của nhà Phật chính là Quan Công - Quan Vân Trường, theo truyền thuyết thì Ngài đã từng hiển thánh ở Ngọc Tuyền Sơn và qui y nhà Phật, Phật giáo nêu cao gương trung nghĩa của Ngài mà gọi là Hộ Pháp

Đăng lúc: 08-08-2015 11:39:52 AM | Đã xem: 16219 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
Một bộ tượng tây phương tam thánh

Giải nghĩa hình tượng trong bộ tượng tây phương tam thánh đứng

Bộ tượng tây phương tam thánh trong tịnh độ có nhiều chi tiết cần giải nghĩa hình tượng. Nhà sách Tịnh Liên sưu tầm các kiến giải về hình tượng bộ tượng này trong tư thế đứng của Phật và các Bồ tát

Đăng lúc: 21-12-2014 05:22:31 PM | Đã xem: 8408 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
Tượng thiên thủ thiên nhãn

Thiên thủ thiên nhãn bồ tát

Thiên thủ thiên nhãn bồ tát , còn gọi trong dân gian Việt Nam là Phật bà ngàn mắt ngàn tay chính là Quán thế âm bồ tát. Trong nền nghệ thuật của loài người, điệu múa về phật bà ngàn mắt ngàn tay cũng được coi là một trong những điệu múa nghệ thuật đẹp của thế giới.

Đăng lúc: 21-12-2014 04:37:37 PM | Đã xem: 20222 | Phản hồi: 7 | Chuyên mục: Tích phật
A La Hán gặp nạn

A La Hán gặp nạn

Nguyên tắc nhân quả là một nguyên tắc bất di bất dịch, không một ai có thể đứng ngoài nguyên tắc này, không trả ở kiếp này thì phải trả ở những kiếp sau. Thời gian trả càng lâu thì quả báo càng tăng lên. Vì vậy trước khi gieo nhân nên nghĩ đến quả trước.

Đăng lúc: 22-07-2014 02:16:00 AM | Đã xem: 5913 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
A La Hán ăn mày

A La Hán ăn mày

Giáo pháp của Đức Phật vô cùng bình đẳng không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, khôn ngu, đẹp xấu, Ngài xem tất cả đều bình đẳng khiến cho nhà nào cũng có được cơ hội gieo trồng hạt giống phúc đức.

Đăng lúc: 18-07-2014 11:05:45 AM | Đã xem: 6392 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
Phật Thích Ca Đản Sinh

Phật Thích Ca Đản Sinh

Với những bước chân đầu tiên, Ngài khuyến hóa nhân loại hãy bước đi trên đóa hoa sen tinh khiết tươi đẹp, sống an lành nơi chân lý nhiệm mầu, đừng đứng mãi dưới bùn nhơ tăm tối, đừng tự đánh mất mình trước dục vọng hão huyền, hãy vượt lên chướng ngại của tự thân (lòng chấp ngã và chấp pháp), hãy tự tại trong cuộc đời đầy gian lao thử thách.

Đăng lúc: 23-05-2014 09:37:00 AM | Đã xem: 7276 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
Đức Phổ Hiền Bồ Tát

Phổ Hiền Bồ Tát

Bồ tát Phổ Hiền là một trong các vị Bồ tát trợ duyên giáo hóa đắc lực nhất và có nhân duyên sâu nặng đối với tất cả chúng sanh. Bồ tát Phổ Hiền biểu thị Đại hạnh

Đăng lúc: 13-12-2013 02:47:39 AM | Đã xem: 12893 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
Bộ tượng cầu an cầu siêu - Địa Tạng Bồ Tát - Đức Phật Thích Ca - Quán Thế Âm Bồ Tát

Bộ tượng cầu an cầu siêu

Tượng chính giữa là tượng đức Phật Thích Ca, hai bên là tượng Bồ-Tát Quán Thế Âm cứu khổ, cứu nạn và tượng Bồ-Tát Địa Tạng cứu độ chúng sinh dưới địa ngục.

Đăng lúc: 12-12-2013 02:53:13 AM | Đã xem: 8570 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
tam thế chư phật

Tam thế chư phật

Bộ tượng Phật Tam Thế thông thường phải dược đặt ở vị trí cao nhất, xa nhất và do đó mà thâm nghiêm nhất, được các Phật tử tôn kính nhất.

Đăng lúc: 10-12-2013 09:54:04 AM | Đã xem: 38213 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Tích phật
Quán Tự Tại Bồ Tát

Quán Tự Tại Bồ Tát

“Quán tự tại” là một trong những danh hiệu của ngài Quán Thế Âm bồ tát. Danh hiệu đó mang ý nghĩa rằng: Chỉ cần bạn biết quán chiếu chính mình, nhận chân được rõ ràng chính mình, thì ngay giờ phút đó bản thân bạn đã thành tựu được tự tại rồi.

Đăng lúc: 26-08-2013 03:11:40 PM | Đã xem: 10856 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
Đức Phật Dược Sư

Đức Phật Dược Sư

Trong truyền thống Phật giáo, vị thầy chữa bệnh nguyên thủy và đầu tiên là đức Phật. Thường được gọi là Đức Phật Dược Sư

Đăng lúc: 26-08-2013 03:04:56 PM | Đã xem: 8608 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
Hoa Nghiêm Tam Thánh

Hình tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh

Hoa Nghiêm Tam Thánh gồm Ngài Phổ Hiền Bồ Tát - Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Ngài Văn Thù Bồ Tát

Đăng lúc: 22-08-2013 11:49:18 AM | Đã xem: 13445 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Tích phật
Đức Phật Thích Ca

Lược sử Đức Phật Thích Ca

Tác giả Toàn Không tóm lược lịch sử Đức Phật Thích Ca

Đăng lúc: 22-08-2013 05:34:51 AM | Đã xem: 10395 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
Đức phật Thích Ca Mâu Ni Ngồi thiền định trong tư thế bán già

Hình tượng Đức Phật Thích Ca ngồi thiền định

Hình tượng Đức Phật Thích Ca ngồi thiền định rất hay gặp trong điêu khắc và hội họa

Đăng lúc: 22-08-2013 05:23:44 AM | Đã xem: 22163 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
Di Lặc Bồ Tát

Di Lặc Bồ Tát

Trong nghệ thuật tranh tượng của Phật giáo, ngài Di-lặc thường được mô tả theo một hình thức hết sức đặc biệt với cái bụng thật lớn và cái miệng cười thật tươi

Đăng lúc: 20-08-2013 04:11:42 PM | Đã xem: 7457 | Phản hồi: 3 | Chuyên mục: Tích phật
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ tát (Manjushri) là vị Bồ tát tượng trưng cho trí tuệ tối thắng, không gì sánh kịp, không thể đo lường được

Đăng lúc: 30-11-2011 09:45:20 PM | Đã xem: 7570 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật

Các tin khác

1 2  Trang sau